Regulamin
Regulamin

 

REGULAMIN WYNAJMU DOMKU

1. Do korzystania z domku uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane. Wynajmujący domek nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7.00 do 22.00.

3. Przebywanie osób niezameldowanych w domku po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób wg cennika.

4. Najmujący domek ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń domku powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić właścicielowi domku bezpośrednio przy zakwaterowaniu w domku. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było bez uszkodzeń.

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest:

- palenie papierosów w domku

- palenie grilla na tarasie

- palenie świeczek w domku i na tarasie.

7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia opłaty nie podlegają zwrotowi.

8. Wykupiony pobyt w domku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do Najmującego.

9. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznej zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz niezwłocznego opuszczenia domku.

10. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

11. Przyjazd ze zwierzętami domowymi jest możliwy tylko po wcześniejszej uzyskaniu na to zgody właściciela domku.

12. Korzystanie z placu zabaw, trampoliny i basenów może odbywać się tylko pod nadzorem dorosłych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

                                                                                                                                                                   Życzymy miłego pobytu

Poleć znajomemu